Đề thi trắc nghiệm 50 năm đợt 5

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn 12

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Bông

Trần Thị Bông

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Trần Văn Tiến

Trần Văn Tiến

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:26

Nguyễn Nguyên

Nguyễn Nguyên

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

 • 04

  Hồ Kim Nguyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 05

  Nguyễn Thị Kim

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

 • 06

  Nguyễn Minh Trí

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan