Ai hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hơn?

25 câu 25 phút

Trạng thái:

Cuộc thi do Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hieu Truong Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Yến

Hoàng Yến

HẠNG

2

Số điểm 44%

Thời gian làm 00:04:09

Mika Doan

Mika Doan

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:24:02

Linhh Em

Linhh Em

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:03:37

 • 04

  Hoàng Yến

  Số điểm: 28%

  Thời gian làm: 00:03:48

 • 05

  Hoàng Yến

  Số điểm: 24%

  Thời gian làm: 00:02:05

 • 06

  Gia Uy

  Số điểm: 24%

  Thời gian làm: 00:03:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan