Ngành hàng Pharma

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Các sản phẩm sữa bột ngành hàng Pharma

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Minh Phuong Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Pé Ty

Pé Ty

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:10:00

Pé Ty

Pé Ty

HẠNG

1

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:10:00

Pé Ty

Pé Ty

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan