Ngành hàng Pharma

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Các sản phẩm sữa bột ngành hàng Pharma

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Minh Phuong Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Hoài Trâm

Lê Hoài Trâm

HẠNG

2

Số điểm 60%

Pé Ty

Pé Ty

HẠNG

1

Số điểm 70%

Minh Phương

Minh Phương

HẠNG

3

Số điểm 55%

 • 04

  Thiên Thanh

  Số điểm: 50%

 • 05

  Pé Ty

  Số điểm: 50%

 • 06

  Minh Anh

  Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan