Cuộc thi "Hoa trạng nguyên"

30 câu 40 phút

Trạng thái:

Cuộc thi được tổ chức để chúc mừng sự thành công của Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục, chào mừng 25 năm thành lập Khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trâm Anh Nguyễn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan