Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: phần 1

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thủy Út's

Thủy Út's

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:01:48

Phúc Tâm

Phúc Tâm

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:08:25

Trần Quốc Hưng

Trần Quốc Hưng

HẠNG

3

Số điểm 6.67%

Thời gian làm 00:00:31

  • 04

    Hoàng Thu Hoài

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan