Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1- Phần 1

14 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 92.86%

Thời gian làm 00:02:54

Thanh Tiên

Thanh Tiên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:26

Nguyễn Thảo Nguyênn

Nguyễn Thảo Nguyênn

HẠNG

3

Số điểm 85.71%

Thời gian làm 00:02:55

  • 04

    Nguyễn Thảo Nguyênn

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan