Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiến Tiến

Tiến Tiến

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:07:00

Huong

Huong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:47

Nguyễn Diệu Ninh

Nguyễn Diệu Ninh

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:39

 • 04

  Nguyễn Diễm

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:02:52

 • 05

  Trần Nhung

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:07:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan