Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thủy Thần

Thủy Thần

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:26

Thanh Tiên

Thanh Tiên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:22

Huong

Huong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:47

 • 04

  Phan cao anh nam

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:02

 • 05

  Tiến Tiến

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:00

 • 06

  Nguyễn Diệu Ninh

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan