Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6+7

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ôn Tiểu Yến

Ôn Tiểu Yến

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:40

Ôn Tiểu Yến

Ôn Tiểu Yến

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:40

Ôn Tiểu Yến

Ôn Tiểu Yến

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:40

 • 04

  Ôn Tiểu Yến

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:40

 • 05

  Nhất Tiếu

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:05:04

 • 06

  Nhất Tiếu

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:05:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan