Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13+14

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nguyễn Thị Hồng Thúy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:17

Thùy Linh

Thùy Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:09

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nguyễn Thị Hồng Thúy

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:35

 • 04

  Thùy Linh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:47

 • 05

  Thùy Linh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:20

 • 06

  Thùy Linh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan