Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13+14

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nguyễn Thị Hồng Thúy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Phan Đinh Thùy Linh

Phan Đinh Thùy Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nguyễn Thị Hồng Thúy

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Hà Ann

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ngân Kim

  Số điểm: 100%

 • 06

  Phan Đinh Thùy Linh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan