Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuyết Đình

Tuyết Đình

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:49

Tuyết Đình

Tuyết Đình

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:49

Tuyết Đình

Tuyết Đình

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:49

 • 04

  Tuyết Đình

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:49

 • 05

  Nguyễn Thị Hồng Thúy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:10

 • 06

  Lan anh Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Kim Liên

Rất tốt

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan