trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anhnamphancao

Anhnamphancao

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:51

Nguyen Nguyen

Nguyen Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:51

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:04:24

 • 04

  Nguyen Nguyen

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:03:16

 • 05

  Hà TuấnAnh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:23

 • 06

  Nguyễn Minh Ánh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan