trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Phương Thảo

Vũ Phương Thảo

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

Văn H. Quân

Văn H. Quân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Lê Mai Phương

Lê Mai Phương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

 • 04

  Văn H. Quân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

 • 05

  Thu Trang Tran

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 06

  Đinh Hồng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan