trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Ngọc Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:02:51

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:02:28

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:33

 • 04

  Nguyễn Minh Ánh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:48

 • 05

  Gia Gia

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:01:00

 • 06

  Đình Phan

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:02:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan