trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đinh Hồng

Đinh Hồng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:42

Nguyễn QuỳnhAnh

Nguyễn QuỳnhAnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:29

Huyen Nguyen

Huyen Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:12

 • 04

  Minh Anh Trần

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:33

 • 05

  Lã Thị Ngân Ly

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:36

 • 06

  Hiếu Dương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan