trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp

12 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Hoài Thương

Ngô Hoài Thương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:06

Phan cao anh nam

Phan cao anh nam

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:07

Màu Xanh

Màu Xanh

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Phan cao anh nam

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:01:36

 • 05

  Phan cao anh nam

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:02:15

 • 06

  Phan cao anh nam

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:02:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan