trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Hoang

Nguyen Hoang

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:05

Hòa Kim

Hòa Kim

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:13

Trần Thị Mỹ Vy

Trần Thị Mỹ Vy

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:41

 • 04

  Nguyễn Thành Vinh

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:04:24

 • 05

  Thanh Cong Pham

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:02:10

 • 06

  Thanh Cong Pham

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:02:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan