Tiếng Anh-ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiến Tiến

Tiến Tiến

HẠNG

2

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:01:55

nguyen thi ngoc tram

nguyen thi ngoc tram

HẠNG

1

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:48

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan