SINH HỌC LỚP 9- ƯU THẾ LAI

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Sao Biển

Sao Biển

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:15

Hà Giang Nguyễn

Hà Giang Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:30

Sao Biển

Sao Biển

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:15

 • 04

  Sao Biển

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:03:15

 • 05

  Sao Biển

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:03:15

 • 06

  Sao Biển

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:04:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan