sinh học lớp 9 GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠOTRONG CHỌN GIỐNG

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thien Loc Nguyen

Thien Loc Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:17

Thien Loc Nguyen

Thien Loc Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:17

Thien Loc Nguyen

Thien Loc Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:17

 • 04

  Thien Loc Nguyen

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 05

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:00:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan