sinh học lớp 9- Công nghệ Gen

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

chosssss

chosssss

HẠNG

2

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:29

NGOVIET 365

NGOVIET 365

HẠNG

1

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:03:06

chosssss

chosssss

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:29

 • 04

  chosssss

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 05

  chosssss

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 06

  Trần Huy

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:00:36

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan