Phần2 Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ-gen -ADN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

2

Số điểm 40%

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

1

Số điểm 40%

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Bùi văn trưởng

  Số điểm: 40%

 • 05

  Nguyễn Nguyên Thành Nhân

  Số điểm: 20%

 • 06

  Nguyễn Nguyên Thành Nhân

  Số điểm: 20%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan