phần 1 SINH HỌC LỚP 9-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thắng Thúi

Thắng Thúi

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:24

Trần Phạm Yến Nhi

Trần Phạm Yến Nhi

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:17

Thắng Thúi

Thắng Thúi

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  Thắng Thúi

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 05

  Thắng Thúi

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 06

  Nguyễn Văn Nam

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:28

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan