phần 1 SINH HỌC LỚP 9-ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Huy 6/8

Minh Huy 6/8

HẠNG

2

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:00:16

Minh Huy 6/8

Minh Huy 6/8

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:00:22

Minh Huy 6/8

Minh Huy 6/8

HẠNG

3

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:00:20

 • 04

  Trần Phạm Yến Nhi

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 05

  Thắng Thúi

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 06

  Thắng Thúi

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan