Part 2 Tiếng Anh ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

15 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huyền San

Huyền San

HẠNG

2

Số điểm 40%

Hoàng Hương

Hoàng Hương

HẠNG

1

Số điểm 60%

Huyền San

Huyền San

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Huyền San

  Số điểm: 40%

 • 05

  Huyền San

  Số điểm: 40%

 • 06

  Mai Thảo Vy

  Số điểm: 13.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan