Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Màu Xanh

Màu Xanh

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:30

không tên

không tên

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:02:23

Anhnamphancao

Anhnamphancao

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:02:33

 • 04

  Việt Hà Nguyễn

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:03:09

 • 05

  Hoài Hồ Thị Thu

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:26

 • 06

  Anhnamphancao

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:03:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan