Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:30

Đỗ Lương Tri Nhân

Đỗ Lương Tri Nhân

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:02:23

Đỗ Lương Tri Nhân

Đỗ Lương Tri Nhân

HẠNG

3

Số điểm 8.33%

Thời gian làm 00:00:10

  • 04

    Đỗ Lương Tri Nhân

    Số điểm: 8.33%

    Thời gian làm: 00:00:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan