Địa Lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( tiếp theo)

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Màu Xanh

Màu Xanh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:16

Việt Hà Nguyễn

Việt Hà Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:56

Trần Mai Hương

Trần Mai Hương

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:54

 • 04

  Thu Thảo

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:35

 • 05

  Dung Tran

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:01:29

 • 06

  Nhật Trường

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan