ĐỀ SỐ 9 trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thành Đinh Nhật

Thành Đinh Nhật

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Minh hoàng

Minh hoàng

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Khôi trần

Khôi trần

HẠNG

3

Số điểm 40%

  • 04

    Nguyễn Văn Dũng

    Số điểm: 33.33%

  • 05

    Nguyễn Văn Dũng

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan