ĐỀ SỐ 9 trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh hoàng

Minh hoàng

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Yến Linh

Yến Linh

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thành Đinh Nhật

Thành Đinh Nhật

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

 • 04

  Khôi trần

  Số điểm: 40%

 • 05

  Nguyễn Văn Dũng

  Số điểm: 33.33%

 • 06

  Nguyễn Văn Dũng

  Số điểm: 0%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn