ĐỀ SỐ 7 trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ý Như

Ý Như

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:03:29

Ý Như

Ý Như

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:03:29

Ý Như

Ý Như

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:03:29

  • 04

    Ý Như

    Số điểm: 53.33%

    Thời gian làm: 00:03:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan