Đề 21 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Trọng Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:35

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:05:34

Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Trọng Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:35

 • 04

  Nguyễn Trọng Hiếu

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:35

 • 05

  Nguyễn Trọng Hiếu

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:35

 • 06

  Lê Thị ánh Tuyết

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:01:55

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan