Đề 21 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị ánh Tuyết

Lê Thị ánh Tuyết

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 115

Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Trọng Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 35

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 108

 • 04

  Cương Hồ

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 208 phút

 • 05

  Tran Dang Ninh

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 237 phút

 • 06

  Nguyễn Văn Trỗi

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 38 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan