Đề 20 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 105

Lê Thị ánh Tuyết

Lê Thị ánh Tuyết

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 105

 Minh Huệ

Minh Huệ

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 34

  • 04

    Nguyễn Mai Nhật Phương

    Số điểm: 26.67%

    Thời gian làm: 56 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan