Đề 20 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị ánh Tuyết

Lê Thị ánh Tuyết

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:01:45

Lê Thị ánh Tuyết

Lê Thị ánh Tuyết

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:01:45

Lê Thị ánh Tuyết

Lê Thị ánh Tuyết

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:01:45

 • 04

  Lê Thị ánh Tuyết

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 00:01:45

 • 05

  huynh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:01:45

 • 06

  huynh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:01:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan