Đề 19 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

huynh

huynh

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:01:06

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:07:09

huynh

huynh

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:01:06

 • 04

  huynh

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 05

  huynh

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 06

  no

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:03:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan