Đề 19 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

pro tv

pro tv

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 225

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 66

Xuân Nghi

Xuân Nghi

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 113

 • 04

  Nguyễn Văn Trỗi

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 125 phút

 • 05

  Yếnn Nhii

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 144 phút

 • 06

  pro tv

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 190 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan