Đề 18 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Son Võ

Son Võ

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:03:33

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:11:06

Son Võ

Son Võ

HẠNG

3

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:03:33

 • 04

  Son Võ

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:03:33

 • 05

  Son Võ

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:03:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan