Đề 17 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:05:13

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:10:54

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:05:13

 • 04

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 00:05:13

 • 05

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 00:05:13

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 00:00:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan