Đề 17 Trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

pro tv

pro tv

HẠNG

2

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 59

pro tv

pro tv

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 313

Quốc Đại

Quốc Đại

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 50

  • 04

    Quốc Đại

    Số điểm: 20%

    Thời gian làm: 46 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan