Cấu trúc tế bào Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 8+10- TT

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

tuong vi huynh

tuong vi huynh

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:02:11

Thuỷ Tiên

Thuỷ Tiên

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:34

Lâm Lý Nhật Vy

Lâm Lý Nhật Vy

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:24

 • 04

  Thuỷ Tiên

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:02:26

 • 05

  Hân

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:02:43

 • 06

  Quế Annh

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan