Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trinh Nguyen

Trinh Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

Hân

Hân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Hân

Hân

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:46

 • 04

  tuong vi huynh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:05

 • 05

  Cam Cam

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:36

 • 06

  Yến Đặng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan