Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 30+ 31

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Yến Nhi

Yến Nhi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:24

Yến Nhi

Yến Nhi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:14

Yến Nhi

Yến Nhi

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:02:27

 • 04

  Lợi Trần Thành

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:02:31

 • 05

  Lợi Trần Thành

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:02:31

 • 06

  Lợi Trần Thành

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:02:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan