Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 25

13 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngọc Phương

Ngọc Phương

HẠNG

2

Số điểm 92.31%

Thời gian làm 00:00:31

ALL Start

ALL Start

HẠNG

1

Số điểm 92.31%

Thời gian làm 00:00:26

Ngọc Phương

Ngọc Phương

HẠNG

3

Số điểm 92.31%

Thời gian làm 00:00:33

 • 04

  Ngọc Phương

  Số điểm: 92.31%

  Thời gian làm: 00:00:42

 • 05

  Lan anh Nguyen

  Số điểm: 92.31%

  Thời gian làm: 00:00:57

 • 06

  Lan anh Nguyen

  Số điểm: 92.31%

  Thời gian làm: 00:00:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan