Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 18

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thùy Linh

Thùy Linh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:14

Thùy Linh

Thùy Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:56

Nguyên Khôi

Nguyên Khôi

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:02

 • 04

  Hương Giang

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:34

 • 05

  Thảo Nguyên

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:02:08

 • 06

  Ngọc Phương

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:00:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan