Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 14

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thy Lê Phạm Yến

Thy Lê Phạm Yến

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:13

Thy Lê Phạm Yến

Thy Lê Phạm Yến

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:13

Thy Lê Phạm Yến

Thy Lê Phạm Yến

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:13

 • 04

  Thy Lê Phạm Yến

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:13

 • 05

  Diệu Linh

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:14

 • 06

  Diệu Linh

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan