Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp

14 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Giao Thắng Hưng

Giao Thắng Hưng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:27

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

Giao Thắng Hưng

Giao Thắng Hưng

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:29

 • 04

  Thảo Nguyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 05

  Giao Thắng Hưng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 06

  Dương Lương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan