Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

14 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vi Vi

Vi Vi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:58

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:39

Nguyễn Minh Ánh

Nguyễn Minh Ánh

HẠNG

3

Số điểm 92.86%

Thời gian làm 00:02:42

 • 04

  Nata Lya

  Số điểm: 64.29%

  Thời gian làm: 00:03:22

 • 05

  Văn Hải

  Số điểm: 64.29%

  Thời gian làm: 00:12:20

 • 06

  Bích Ngọc

  Số điểm: 35.71%

  Thời gian làm: 00:02:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan