Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 7+8

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Phương

Thanh Phương

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:04:14

Thanh Phương

Thanh Phương

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:03:49

Nguyễn Khải

Nguyễn Khải

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:06:15

  • 04

    Thanh Phương

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan