Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 7+8

15 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Phương

Thanh Phương

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:03:49

Ly Ly

Ly Ly

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:30

Thanh Phương

Thanh Phương

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:04:14

 • 04

  Nguyễn Khải

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:06:15

 • 05

  Hạnh San

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:03:12

 • 06

  Phạm Duyên

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:01:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan