Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 42

11 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt

HẠNG

2

Số điểm 90.91%

Thời gian làm 00:01:10

Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt

HẠNG

1

Số điểm 90.91%

Thời gian làm 00:01:10

Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt

HẠNG

3

Số điểm 90.91%

Thời gian làm 00:01:10

 • 04

  Võ Văn Kiệt

  Số điểm: 90.91%

  Thời gian làm: 00:01:10

 • 05

  Võ Văn Kiệt

  Số điểm: 90.91%

  Thời gian làm: 00:01:17

 • 06

  Võ Văn Kiệt

  Số điểm: 90.91%

  Thời gian làm: 00:01:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan