Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 41

14 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần KiềuAnh

Trần KiềuAnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:09

Bùi Nguyễn Hải Giang

Bùi Nguyễn Hải Giang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:59

Nguyễn Thắm

Nguyễn Thắm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:20

 • 04

  Thanh Ngân Đoàn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:41

 • 05

  Thanh Ngân Đoàn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:41

 • 06

  Thanh Ngân Đoàn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan