Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 40

12 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phuong Anh

Phuong Anh

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:15

Trâm Huyền

Trâm Huyền

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:00:50

Yunni Trần

Yunni Trần

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:26

 • 04

  Alice Alice

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:01:27

 • 05

  Alice Alice

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:01:27

 • 06

  Alice Alice

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:01:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan