Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 38

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Diệu Quyên

Diệu Quyên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:15

Diệu Quyên

Diệu Quyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:50

Thanh Hằng Hồ

Thanh Hằng Hồ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:09

 • 04

  Hoàng Nguyễn Bảo Trâm

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:02:10

 • 05

  Nguyễn Thị Kiều Tiên

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:47

 • 06

  Nguyễn Thị Kiều Tiên

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:55

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan