Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 37

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

 • 04

  Võ Văn Kiệt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 05

  Võ Văn Kiệt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan