Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 36:

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Con Bò

Con Bò

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Con Bò

Con Bò

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

 • 04

  Con Bò

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:46

 • 05

  Con Bò

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:46

 • 06

  Bùi Nguyễn Hải Giang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan