Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Oanh Tran

Oanh Tran

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:33

Oanh Tran

Oanh Tran

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:25

Thanh Ngân Đoàn

Thanh Ngân Đoàn

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:01:57

 • 04

  Thanh Ngân Đoàn

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:57

 • 05

  Thanh Ngân Đoàn

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:57

 • 06

  Thanh Ngân Đoàn

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan