Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 17

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tien My Truong

Tien My Truong

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:10:04

Tien My Truong

Tien My Truong

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:10:04

Tien My Truong

Tien My Truong

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:10:04

 • 04

  Tien My Truong

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:10:04

 • 05

  Lin Lin

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 06

  Lin Lin

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan