Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 17

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Ngân Dương

Thanh Ngân Dương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:32

Huỳnh Tường Vi

Huỳnh Tường Vi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Huỳnh Tường Vi

Huỳnh Tường Vi

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:13

 • 04

  Thanh Ngân Dương

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:21

 • 05

  Giang Nguyen

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:02:29

 • 06

  Huỳnh Tường Vi

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:00:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan