Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 +14

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Jenny L Ann

Jenny L Ann

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:01:03

Jenny L Ann

Jenny L Ann

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:52

Huỳnh Tường Vi

Huỳnh Tường Vi

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 00:04:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan