Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 +14

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Jenny L Ann

Jenny L Ann

HẠNG

2

Số điểm 40%

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 46.67%

Jenny L Ann

Jenny L Ann

HẠNG

3

Số điểm 40%

  • 04

    Huỳnh Tường Vi

    Số điểm: 33.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan