Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12+13

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Uyển Nhi

Uyển Nhi

HẠNG

2

Số điểm 6.67%

Thời gian làm 00:00:58

Uyển Nhi

Uyển Nhi

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:02:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan