Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12+13

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trang Trần

Trang Trần

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:02:26

Tiên Phước

Tiên Phước

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:02:05

Tiên Phước

Tiên Phước

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:09:11

 • 04

  Uyển Nhi

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 00:02:20

 • 05

  Dương Quý Lộc

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 00:04:09

 • 06

  Uyển Nhi

  Số điểm: 6.67%

  Thời gian làm: 00:00:58

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan