Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V -phần 4

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V -phần 4

53 20/10/2019

II- CÁC NƯỚC TÂY ÂU (1945-2000)

Câu 56.Kế hoạch Mác-san (1948) còn được gọi là

A.Kế hoạch khôi phục châu Âu B.Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu C.Kế hoạch phục hưng châu Âu D.Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

Câu 57 .Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra nhằm

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên TG

B. Chống lại LX và các nước XHCN châu Âu

C. Chống LX,TQ ,VN

D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Câu 58.Cộng hòa liên bang Đức gia nhập NATO khi nào ?

A.1954 B1955 C.1956 D.1957

Câu 59.Cộng hòa dân chủ Đức sát nhập vào cộng hòa liên bang Đức vào thời gian nào ?

A.3/9/1990 B. 3/10/1990 C. 3/11/1990 D. 3/12/1990

Câu 60.Với sự ra đời   của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tình hình châu Âu như thế nào?

A.Ổn định và có điều kiện để phát triển B.Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau

Câu 61.Kinh tế Tây Âu lâm vào khủng hoảng khi nào ?

A.Từ cuối TK XIX đến đầu TK XX B.Trong những năm 50 của TK XX

C.Sau CTTG II D.Từ 1973 đến trước thập niên 90 của TK XX

Câu 62.Từ 1950 đến 1973 những nước nào dưới đây thực hiện chính sách đối ngoại lệ thuộc Mĩ ?

A.Pháp,Thụy Điển ,Phần Lan B.TBN,BĐN,Anh,Tây Đức C.Anh ,Tây Đức.Italia D.Tất cả các nước Tây Âu

Câu 63.Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy các nước Tây Âu phát triển là ?

A. Áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại vào trong sản xuất

B. Nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí ,điều tiết,thúc đẩy nền kinh tế

C. Tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển

D. Sự nổ lực ,bóc lột của các nhà tư bản đối với công nhân trong và ngoài nước

Câu 64.Từ 1945-1950 ,Tây Âu không ưu tiên chính sách đối nội và đối ngoại nào ?

A. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản

B. Ổn định tình hình chính trị ,xã hội ,hàn gắn vết thương chiến tranh

C. .Gây chiến tranh xâm lược các nước để mở rộng thị trường

D. .Phục hồi kinh tế sau chiến tranh

Câu 65.Từ 1945 đến 1950 ,Tây Âu thực hiện chính sách đối ngoại nổi bật nào dưới đây ?

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ trong việc thực hiện chiến tranh lạnh

B. Liên kết chặt chẽ để chống lại LX và các nước XHCN

C. Thành lập các khối quân sự ở các nước thuộc địa 

D. Mở rộng quan hệ ngoại giao với Mĩ để nhận viện trợ ở 

Câu 66.Sau CTTGII,Tây Đức và Tây Béc-lin trở thành tâm điểm đối đầu ở giữa thế lực nào ?

A.Giữa hai cực Xô-Mĩ B.Giữa Đông Đức và Tây Béc-lin C.Tay Âu và Đông Âu D.Giữa khối Nato và khối Vacsava

Câu 67.Từ 1945 đến 1950 đối trọng của các nước Tây Âu là ?

A. LX và các nước XHCN B.Các nước thuộc địa Á,Phi và  Latinh C.Các nước trong khối XHCN Đông Âu D.Mĩ ,Nhật và các nước trong khối Nato

Câu 68.Từ đầu thập niên 70 của TK XX tình hình kinh tế tài chính tây âu như thế nào ?

A. Bị Mĩ và Nhật khống chế tối đa

B. Trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế tài chính của TG

C. Phát triển chậm chạp và lệ thuộc vào 

D. Có tốc độ phát triển nhanh vượt qua Mĩ và Nhật

Câu 69: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 4- 1949 nhằm:

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.


D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 70: Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật         B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp C. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản

D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh

Câu 71: Lý do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức “viện trợ” cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?

A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức B.Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức C.Để biến Tây Đức thành một “lực lượng xung kích” của khối NATO, chống Liên Xô và các nước XHCN

D.A, B, C đúng.

 

ĐÁP ÁN

1A,2C,3B,4 A,5D,6B,7C,8 A,9 A,10C,11B,12 A,13C,14B,15C,16D,17B,18 A,19D,20D,21(1 A,2D,3E,4G,5C,6B,7F,8H),22D,23D,24 (1963,1971,1974),25 A,26B,27B,28B,29 A,30 A,31B,32 A,33B,34B,35D,36B,37 A,38B,39B,40D,41D,42 A,43B,44B,45D,46A,47B,48C,49D,50B,51A,52A,53B,54B,55B,56C,57B,58B,59B,60B,61D,62 A,63 A,64C,65 A,66 A,67C,68B,69B,70B,71C

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn